خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

چون جان تو می‌ستانی چون شکر است مردن

چون جان تو می‌ستانی چون شکر است مردن

چون جان تو می‌ستانی چون شکر است مردنبا تو ز جان شیرین شیرین‌تر است مردنبردار این طبق را زیرا خلیل حق راباغ است و آب حیوان گر آذر است مردناین سر نشان مردن و آن سر نشان ...

نظر ۰ بازدید ۴۶
برخیز و بیا بتا برای دل ما

برخیز و بیا بتا برای دل ما

برخیز و بیا بتا برای دل ماحل کن به جمال خویشتن مشکل مایک کوزه شراب تا بهم نوش کنیمزان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما***************************یک قطره آب بود و با دریا شدیک ذره خاک و...

نظر ۰ بازدید ۹۹
بسی خوشتر که از مه تا بماهی

بسی خوشتر که از مه تا بماهی

سرای خود بغارت داد شاهیدر افتادند غارت را سپاهیغلامی پیش شاه ایستادبر پایدران غارت نمی‌جنبید از جاییکی گفتش که غارت کن زمانیکه گر سودی بود نبود زیانیبخندید او که ای...

نظر ۰ بازدید ۶۴
چند دو بیتی از خیام

چند دو بیتی از خیام

دو بیتی از خیاممی نوش که عمر جاودانی اینست خود حاصلت از دور جوانی اینست هنگام گل و باده و یاران سرمست خوش باش دمی که زندگانی اینست***دیدم به سر عمارتی مردی فرد کو گِل ب...

نظر ۰ بازدید ۸۳
ای غره ماه از اثر صنع تو غرا

ای غره ماه از اثر صنع تو غرا

ای غره ماه از اثر صنع تو غراوی طره شب از دم لطف تو مطرانوک قلم صنع تودر مبدا فطرتانگیخته برصفحهٔ کن صورت اشیاسجاده نشینان نه ایوان فلک راحکم تو فروزنده قنادیل زوایاهم...

نظر ۰ بازدید ۱۹۴
گلچین اشعار عاشقانه مولانا

گلچین اشعار عاشقانه مولانا

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود بی عشق وجود خوب و موزون نشود صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد بی جنبش عشق در مکنون نشود-----------خیــر کـــن بــا خـلق، بهـر ایزدت یــا بـــرايِ ...

نظر ۰ بازدید ۶۳
اشعار عاشقانه از شهریار

اشعار عاشقانه از شهریار

شاهد گمراهراه گم کرده و با رویی چو ماه آمده‌ای مگر‌ ای شاهد گمراه به راه آمده‌ایباری این موی سپیدم نگر‌ای چشم سیاه گر بپرسیدن این بخت سیاه آمده‌ایکشته چاه غمت را ن...

نظر ۰ بازدید ۱۲۱
اشعاری از شهریار

اشعاری از شهریار

خون سیاوشهر سحر یاد کز آن زلف و بناگوش کنیمروز خود با شب غم دست در آغوش کنیمدوش، شب در خم گیسوش به پایان آمدامشب از زلف سخن تا به سر دوش کنیمبلبلانیم که گر لب بگشائیم ا...

نظر ۰ بازدید ۹۶
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی راکنون با بار پیری آرزومندم که برگردمبه دنبال جوانی کوره راه زندگانی رابه یاد یار دیرین کاروان گ...

نظر ۰ بازدید ۱۱۶
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

آسمانش را گرفته تنگ در آغوشابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکشباغ بی برگی،روز و شب تنهاست،با سکوت پاکِ غمناکشسازِ او باران، سرودش بادجامه اش شولای عریانی‌ستورجز،اینش جا...

نظر ۰ بازدید ۹۴
سجاده زاهدان را درد و قمار ما را

سجاده زاهدان را درد و قمار ما را

چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما راسجاده زاهدان را درد و قمار ما راجایی که جان مردان باشد چو گوی گردانآن نیست جای رندان با آن چکار ما راگر ساقیان معنی با زاهدان نشینندم...

نظر ۰ بازدید ۶۱
اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآاشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآشده نزدیک که هجران تو، مارا بکشدگرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآکرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشیوقت آن...

نظر ۰ بازدید ۸۱
ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتندل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتننزد شاهین محبت بی پر و بال آمدنپیش باز عشق آئین کبوتر داشتنسوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختنتن ب...

نظر ۰ بازدید ۱۰۹
ای نفس خرم باد صبا

ای نفس خرم باد صبا

ای نفس خرم باد صبااز بر یار آمده‌ای مرحباقافله شب چه شنیدی ز صبحمرغ سلیمان چه خبر از سبابر سر خشمست هنوز آن حریفیا سخنی می‌رود اندر رضااز در صلح آمده‌ای یا خلافبا قد...

نظر ۰ بازدید ۷۷
چه خوش نازی است ناز خوبرویان

چه خوش نازی است ناز خوبرویان

چه خوش نازی است ناز خوبرویانز دیده رانده را در دیده جویانصحبت گیتی که تمنا کند؟با که وفا کرد که با ما کند؟یک نفس ای خواجه ی دامن کشانآستنی بر همه عالم فشانرنج مشو راحت...

نظر ۰ بازدید ۱۲۶
ای آتش سودای تو خون کرده جگرها

ای آتش سودای تو خون کرده جگرها

ای آتش سودای تو خون کرده جگرهابر باد شده در سر سودای تو سرهادر گلشن امید به شاخ شجر منگلها نشکفند و برآمد نه ثمرهاای در سر عشاق ز شور تو شغب‌هاوی در دل زهاد ز سوز تو اث...

نظر ۰ بازدید ۶۴
ندانی که ایران نشست منست

ندانی که ایران نشست منست

ندانی که ایران نشست منستجهان سر به سر زیر دست منستهنر نزد ایرانیان است و بسندادند شیر ژیان را بکسهمه ی یک دلانند یزدان شناسبه نیکی ندارند از بد هراسچنین گفت موبد که م...

نظر ۰ بازدید ۷۷
اشعاری از احمد شاملو

اشعاری از احمد شاملو

طرفِ ما شب نیستچخماق‌ها کنارِ فتیله بی‌طاقتندخشمِ کوچه در مُشتِ توستدر لبانِ تو، شعرِ روشن صیقل می‌خوردمن تو را دوست می‌دارم، و شب از ظلمتِ خود وحشت می‌کنداندیشی...

نظر ۰ بازدید ۷۵
نیست رنگی که بگوید با من

نیست رنگی که بگوید با من

نیست رنگی که بگوید با مناندکی صبر، سحر نزدیک استهر دم این بانگ برآرم از دل:وای، این شب چقدر تاریک است!خنده‌ ای کو که به دل انگیزم؟قطره‌ ای کو که به دریا ریزم؟صخره‌ ای...

نظر ۰ بازدید ۷۷
خیام اگر ز باده مستی خوش باش

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

خیام اگر ز باده مستی خوش باشبا ماه رخی اگر نشستی خوش باشچون عاقبت کار جهان نیستی استانگار که نیستی چو هستی خوش باش******برخیز و بیا بتا برای دل ماحل کن به جمال خویشتن مشک...

نظر ۰ بازدید ۱۰۳
لیلی نه که صبح گیتی افروز

لیلی نه که صبح گیتی افروز

عشق مجنونلیلی چو ستاره در عماریمجنون چو فلک به پرده‌داریلیلی کله بند باز کردهمجنون گله‌ها دراز کردهلیلی ز خروش چنگ در برمجنون چو رباب دست بر سرلیلی نه که صبح گیتی ا...

نظر ۰ بازدید ۱۰۲
۱۲۳۴۵
 ... 
۸۵
تعمیر پکیج در شیراز تعمیر برد پکیج ،تعمیرات تخصصی پکیج و اسپیلت
وبلاگ تبلیغاتی ساخت وبلاگ تبلیغاتی بدون محدودیت لینک

  ساخت وبلاگ   |   اجاره ویلا   |   عمان۷۷۷   |   جاذبه های گردشگری  


طراحی وب سایت شخصی و شرکتی ، تحویل دو روزه طراحی وب سایت شخصی و شرکتی ، تحویل دو روزه مشاهده