وبلاگ شعر و ادب پریشان

اشعار فارسی،اشعار عرفانی،اشعار عاشقانه

جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد

جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد
تا دگر برنکنم دیده به هر دیداری


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 29 شهريور 1395ساعت 12:11 توسط رز ابـــــی 

ما همانیم که بودیم

ما همانیم که بودیم و محبت باقیست

ترک صحبت نکند دل که به مهر آکندند


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 29 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  سه شنبه 24 فروردين 1395ساعت 14:08 توسط رز ابـــــی 

آن هـمـه دلـداری و پـیـمان و عـهـد

آن هـمـه دلـداری و پـیـمان و عـهـد

نـیـڪ‍ــ نـڪ‍ـــردی کـه نـڪ‍ــردی وفــا

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 12 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 27 ارديبهشت 1395ساعت 12:46 توسط رز ابـــــی 

چنـان موافـق طـبـع منـی و در دل مـن

چنـان موافـق طـبـع منـی و در دل مـن

نشسته‌ای که گمان می‌برم در آغوشی

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 13 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  يکشنبه 9 خرداد 1395ساعت 16:34 توسط رز ابـــــی 

من چرا دل به تو دادم

اشعار عاشقانه سعدی,شعرهای عاشقانه سعدی

من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی

یا چه کردم که نگه باز به من می نکن

دلو جانم به تو مشغول و نظر بر چپ وراست

تا حریفان ندانند که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

تو بدین نعت و صفت گر  خرامی در باغ

باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 12 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 21 تير 1395ساعت 14:15 توسط رز ابـــــی 

تو خواهی ماند…

مرا خود با تو سری در میان هست

وگرنه روی زیبا در جهان هست

وجدی دارم از مهرت گدازان

وجودم رفت و مهرت همچنان هست

مبر،ظن کز سرم سودای عشقت

رود تا بر زمینم استخوان هست

اگر پیشم نشینی دل نشانی

وگر غایب شوی در دل نشان هست

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 21 تير 1395ساعت 14:15 توسط رز ابـــــی 

گـر دو دی‍ـده هیـچ نبینـد به اتـفـاق

گـر دو دی‍ـده هیـچ نبینـد به اتـفـاق

بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 23 مرداد 1395ساعت 12:43 توسط رز ابـــــی 

اتـفـاقـم بـه سـر کــوی کسـی افتادسـت

اتـفـاقـم بـه سـر کــوی کسـی افتادسـت

که در آن کوی چو من کشته بسی افتادست

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 30 مرداد 1395ساعت 16:06 توسط رز ابـــــی 

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم!

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم!

شمایل تو بدیدم
نه صبر ماند و
نه هوشم

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 14 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  سه شنبه 2 شهريور 1395ساعت 13:15 توسط رز ابـــــی 

کو باشد و

کو باشد و
من باشم و
اغیار نباشد..

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 5 مهر 1395ساعت 13:32 توسط رز ابـــــی 

تو زما فـارغ

تو
زما فـارغ
          و ما
         از تو پریشان
                    تا چند...!؟


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 5 مهر 1395ساعت 13:33 توسط رز ابـــــی 

مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست

مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست

کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش..

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 13 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 13 شهريور 1395ساعت 13:36 توسط رز ابـــــی 

من در این جای

من در این جای
همین صورت بی‌جانم و بس
دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست..


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 13 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 20 شهريور 1395ساعت 11:38 توسط رز ابـــــی 

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟

من در میان جمع و دلم جای دیگر است

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 20 شهريور 1395ساعت 11:38 توسط رز ابـــــی 

غیرتم هست و اقتدارم نیست

غیرتم هست و اقتدارم نیست
که بپوشم ز چشم اغیارت.

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  يکشنبه 21 شهريور 1395ساعت 12:52 توسط رز ابـــــی 

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت

چنان مشتاقم ای دلبر
به دیدارت
که از دوری

برآید از دلم آهی،
بسوزد هفت دریا را


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 22 شهريور 1395ساعت 17:43 توسط رز ابـــــی 

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم
هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات
مگر اجل که ببندد زبان گفتارم

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 12 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 22 شهريور 1395ساعت 17:43 توسط رز ابـــــی 

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم
هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات
مگر اجل که ببندد زبان گفتارم


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  دوشنبه 22 شهريور 1395ساعت 17:44 توسط رز ابـــــی 

گــر ز آمـدنـت خـبــر بیـارنـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گــر زآمـدنـت خـبــر بیـارنـد

مـن جـان بـدهـم بـه مـژدگانـیموضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 شهريور 1395ساعت 16:27 توسط رز ابـــــی 

مـی‌آیـی و در پـی تـو عـشـاق

مـی‌آیـی و در پـی تـو عـشـاق

دیـوانـه شـده دوان به هـر سـویموضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 شهريور 1395ساعت 20:32 توسط رز ابـــــی 

من از آن روز که دربند توام آزادم

من از آن روز که دربند توام آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 شهريور 1395ساعت 20:33 توسط رز ابـــــی 

هر شاهدی

هر شاهدی
         که در نظر آمد به دلبری

در دل نیافت راه
         که آنجا مکان توست...

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 3 مهر 1395ساعت 14:34 توسط رز ابـــــی 

بشدی و دل ببردی

بشدی
و دل ببردی
 و به دست غم سپردی
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 10 مهر 1395ساعت 14:02 توسط رز ابـــــی 

دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند

دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند

تو چنان در دلِ من رفته که جان در بدنی


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 12 | تگ ها : اشعار سعدی
+ نوشته شده در  شنبه 10 مهر 1395ساعت 14:15 توسط رز ابـــــی 

چه خوش بودی در آغوشم