درباره

وبلاگ شعر و ادب پریشان


وبلاگ شعر و ادب پریشان
▪️شعر و ادب فارسی
▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
▪️ منتخب اشعار عرفانی

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد
تا دگر برنکنم دیده به هر دیداری


برچسب‌ها: اشعار سعدی
نوشته شده در دوشنبه 29 شهريور 1395 ساعت 12:11 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 33 بازدید
 • []

 • ما همانیم که بودیم و محبت باقیست

  ترک صحبت نکند دل که به مهر آکندند


  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در سه شنبه 24 فروردين 1395 ساعت 14:08 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 39 بازدید
 • []

 • آن هـمـه دلـداری و پـیـمان و عـهـد

  نـیـڪ‍ــ نـڪ‍ـــردی کـه نـڪ‍ــردی وفــا

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 27 ارديبهشت 1395 ساعت 12:46 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 63 بازدید
 • []

 • چنـان موافـق طـبـع منـی و در دل مـن

  نشسته‌ای که گمان می‌برم در آغوشی

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در يکشنبه 9 خرداد 1395 ساعت 16:34 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 23 بازدید
 • []

 • اشعار عاشقانه سعدی,شعرهای عاشقانه سعدی

  من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی

  یا چه کردم که نگه باز به من می نکن

  دلو جانم به تو مشغول و نظر بر چپ وراست

  تا حریفان ندانند که تو منظور منی

  دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

  تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

  تو بدین نعت و صفت گر  خرامی در باغ

  باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 21 تير 1395 ساعت 14:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 24 بازدید
 • []

 • مرا خود با تو سری در میان هست

  وگرنه روی زیبا در جهان هست

  وجدی دارم از مهرت گدازان

  وجودم رفت و مهرت همچنان هست

  مبر،ظن کز سرم سودای عشقت

  رود تا بر زمینم استخوان هست

  اگر پیشم نشینی دل نشانی

  وگر غایب شوی در دل نشان هست

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 21 تير 1395 ساعت 14:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 20 بازدید
 • []

 • گـر دو دی‍ـده هیـچ نبینـد به اتـفـاق

  بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 12:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 19 بازدید
 • []

 • اتـفـاقـم بـه سـر کــوی کسـی افتادسـت

  که در آن کوی چو من کشته بسی افتادست

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 16:06 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 30 بازدید
 • []

 • به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم!

  شمایل تو بدیدم
  نه صبر ماند و
  نه هوشم

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در سه شنبه 2 شهريور 1395 ساعت 13:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 26 بازدید
 • []

 • کو باشد و
  من باشم و
  اغیار نباشد..

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 13:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 30 بازدید
 • []

 • تو
  زما فـارغ
            و ما
           از تو پریشان
                      تا چند...!؟


  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 13:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 22 بازدید
 • []

 • مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست

  کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش..

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 13 شهريور 1395 ساعت 13:36 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 25 بازدید
 • []

 • من در این جای
  همین صورت بی‌جانم و بس
  دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست..


  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 20 شهريور 1395 ساعت 11:38 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 22 بازدید
 • []

 • هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟

  من در میان جمع و دلم جای دیگر است

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 20 شهريور 1395 ساعت 11:38 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 26 بازدید
 • []

 • غیرتم هست و اقتدارم نیست
  که بپوشم ز چشم اغیارت.

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در يکشنبه 21 شهريور 1395 ساعت 12:52 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 22 بازدید
 • []

 • چنان مشتاقم ای دلبر
  به دیدارت
  که از دوری

  برآید از دلم آهی،
  بسوزد هفت دریا را


  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 17:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 20 بازدید
 • []

 • هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم
  هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

  من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات
  مگر اجل که ببندد زبان گفتارم

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 17:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 33 بازدید
 • []

 • هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم
  هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

  من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات
  مگر اجل که ببندد زبان گفتارم


  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 17:44 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 19 بازدید
 • []

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  گــر زآمـدنـت خـبــر بیـارنـد

  مـن جـان بـدهـم بـه مـژدگانـی  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 16:27 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 18 بازدید
 • []

 • مـی‌آیـی و در پـی تـو عـشـاق

  دیـوانـه شـده دوان به هـر سـوی  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت 20:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 19 بازدید
 • []

 • من از آن روز که دربند توام آزادم
  پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت 20:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 20 بازدید
 • []

 • هر شاهدی
           که در نظر آمد به دلبری

  در دل نیافت راه
           که آنجا مکان توست...

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 3 مهر 1395 ساعت 14:34 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 33 بازدید
 • []

 • بشدی
  و دل ببردی
   و به دست غم سپردی
  شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 10 مهر 1395 ساعت 14:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 25 بازدید
 • []

 • دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند

  تو چنان در دلِ من رفته که جان در بدنی


  برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در شنبه 10 مهر 1395 ساعت 14:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 45 بازدید
 • []