وبلاگ شعر و ادب پریشان

اشعار فارسی،اشعار عرفانی،اشعار عاشقانه

 

 

جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد

جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد
تا دگر برنکنم دیده به هر دیداریموضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 29 شهريور 1395
|
 

ما همانیم که بودیم

ما همانیم که بودیم و محبت باقیست

ترک صحبت نکند دل که به مهر آکندندموضوع : اشعار سعدی | بازدید : 27 | تگ ها : اشعار سعدی
سه شنبه 24 فروردين 1395
|
 

آن هـمـه دلـداری و پـیـمان و عـهـد

آن هـمـه دلـداری و پـیـمان و عـهـد

نـیـڪ‍ــ نـڪ‍ـــردی کـه نـڪ‍ــردی وفــا


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
|
 

چنـان موافـق طـبـع منـی و در دل مـن

چنـان موافـق طـبـع منـی و در دل مـن

نشسته‌ای که گمان می‌برم در آغوشی


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 12 | تگ ها : اشعار سعدی
يکشنبه 9 خرداد 1395
|
 

من چرا دل به تو دادم

اشعار عاشقانه سعدی,شعرهای عاشقانه سعدی

من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی

یا چه کردم که نگه باز به من می نکن

دلو جانم به تو مشغول و نظر بر چپ وراست

تا حریفان ندانند که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

تو بدین نعت و صفت گر  خرامی در باغ

باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 21 تير 1395
|
 

تو خواهی ماند…

مرا خود با تو سری در میان هست

وگرنه روی زیبا در جهان هست

وجدی دارم از مهرت گدازان

وجودم رفت و مهرت همچنان هست

مبر،ظن کز سرم سودای عشقت

رود تا بر زمینم استخوان هست

اگر پیشم نشینی دل نشانی

وگر غایب شوی در دل نشان هست


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 21 تير 1395
|
 

گـر دو دی‍ـده هیـچ نبینـد به اتـفـاق

گـر دو دی‍ـده هیـچ نبینـد به اتـفـاق

بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 23 مرداد 1395
|
 

اتـفـاقـم بـه سـر کــوی کسـی افتادسـت

اتـفـاقـم بـه سـر کــوی کسـی افتادسـت

که در آن کوی چو من کشته بسی افتادست


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 30 مرداد 1395
|
 

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم!

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم!

شمایل تو بدیدم
نه صبر ماند و
نه هوشم


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 13 | تگ ها : اشعار سعدی
سه شنبه 2 شهريور 1395
|
 

کو باشد و

کو باشد و
من باشم و
اغیار نباشد..


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 5 مهر 1395
|
 

تو زما فـارغ

تو
زما فـارغ
          و ما
         از تو پریشان
                    تا چند...!؟موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 5 مهر 1395
|
 

مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست

مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست

کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش..


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 12 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 13 شهريور 1395
|
 

من در این جای

من در این جای
همین صورت بی‌جانم و بس
دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست..موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 20 شهريور 1395
|
 

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟

من در میان جمع و دلم جای دیگر است


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 20 شهريور 1395
|
 

غیرتم هست و اقتدارم نیست

غیرتم هست و اقتدارم نیست
که بپوشم ز چشم اغیارت.


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار سعدی
يکشنبه 21 شهريور 1395
|
 

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت

چنان مشتاقم ای دلبر
به دیدارت
که از دوری

برآید از دلم آهی،
بسوزد هفت دریا راموضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 22 شهريور 1395
|
 

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم
هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات
مگر اجل که ببندد زبان گفتارم


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 22 شهريور 1395
|
 

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم
هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات
مگر اجل که ببندد زبان گفتارمموضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
دوشنبه 22 شهريور 1395
|
 

گــر ز آمـدنـت خـبــر بیـارنـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گــر زآمـدنـت خـبــر بیـارنـد

مـن جـان بـدهـم بـه مـژدگانـی
موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
چهارشنبه 24 شهريور 1395
|
 

مـی‌آیـی و در پـی تـو عـشـاق

مـی‌آیـی و در پـی تـو عـشـاق

دیـوانـه شـده دوان به هـر سـوی
موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار سعدی
پنجشنبه 25 شهريور 1395
|
 

من از آن روز که دربند توام آزادم

من از آن روز که دربند توام آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار سعدی
پنجشنبه 25 شهريور 1395
|
 

هر شاهدی

هر شاهدی
         که در نظر آمد به دلبری

در دل نیافت راه
         که آنجا مکان توست...


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 3 مهر 1395
|
 

بشدی و دل ببردی

بشدی
و دل ببردی
 و به دست غم سپردی
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی


موضوع : اشعار سعدی | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 10 مهر 1395
|
 

دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند

دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند

تو چنان در دلِ من رفته که جان در بدنیموضوع : اشعار سعدی | بازدید : 11 | تگ ها : اشعار سعدی
شنبه 10 مهر 1395
|
 

چه خوش بودی در آغوشم