وبلاگ شعر و ادب پریشان

اشعار فارسی،اشعار عرفانی،اشعار عاشقانه

عناوین مطالب وبلاگ
- من سالهای سال مردم
- من از عهد آدم تو را دوست دارم
- من از نهایت شب حرف می‌زنم
- شاید این را شنیده ای که زنان
- هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد
- هر چه دادم به او حلالش باد
- همه هستی من آیه تاریكیست
- کسي مرا به آفتاب
- اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ
- ز یاقوت سرخست چرخ کبود
- ای بوسه ات شراب و ، از هر شراب خوش تر
- برای خاطرم غم آفریدند
- از ترحم تا مروت
- من نمی دانم که چرا می گویند
- هر کجا هستم باشم
- تو مرا آزردی
- زندگـی ، فهم نفهمیدن‌هاست
- نه تو می مانی و نه اندوه
- خورشید جاودانه می درخشد بر مدار خویش
- ميزي براي كار كاري براي تخت
- چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
- شب در چشمان من است
- شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه
- ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم
- هر که پرسید ترقی چه اساسی دارد
- سنین عمر به هفتاد میرسد ما را
- شب وصل است و طي شد نامه هجر
- بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها
- ای در دل من میل و تمنا همه تو
- گفتی که مستت میکنم
- هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
- ای یار ناسامان من
- بی قرارم مثل شاهنامه ای
- قمری ها پنج صبح پشت پنجره
- نشسته ام
- اشکی از چشمم چکید
- می اندیشم
- می اندیشم
- عطر دشت شالی است
- صیادان تور را به ساحل می کشیدند
- تا مهر تو را به خود دلِ تنگ گرفت
- دیگر با معشوقه ام در کوه های جهان
- تاریخ؛ تعداد مردگانش را رُند می کند
- می خواهم بمیرم
- و من همیشه جایی میان بازوان مردی
- جواب آواز دلربای تو را
- این گونه که صدا می زنی مرا
- به خودم شلیک کردم وقتی
- از باد بهاری نیست
- دوستت دارم مثل گرفتن ستاره با مشت
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 صفحه بعد