درباره

وبلاگ شعر و ادب پریشان


وبلاگ شعر و ادب پریشان
▪️شعر و ادب فارسی
▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
▪️ منتخب اشعار عرفانی

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
نوشته شده در يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:44 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نیما یوشیج | 0 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نیما یوشیج | 0 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:42 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نیما یوشیج | 0 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:41 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نیما یوشیج | 0 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 14:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبدالجبارکاکایی | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 14:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبدالجبارکاکایی | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 14:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبدالجبارکاکایی | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 14:23 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبدالجبارکاکایی | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 13:58 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 13:57 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 13:56 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 13:55 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 3 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 13:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 13:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 13:53 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 13:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شفیعی کدکنی | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 13:00 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شفیعی کدکنی | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شفیعی کدکنی | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:58 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شفیعی کدکنی | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:58 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شفیعی کدکنی | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:57 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شفیعی کدکنی | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:56 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شفیعی کدکنی | 3 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کمال الدین وحشی بافقی | 3 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کمال الدین وحشی بافقی | 3 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:23 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کمال الدین وحشی بافقی | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:22 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کمال الدین وحشی بافقی | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کمال الدین وحشی بافقی | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کمال الدین وحشی بافقی | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عطار نیشابوری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 15:16 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عطار نیشابوری | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 11:29 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیوان شاهبداغی | 3 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 11:28 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیوان شاهبداغی | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار احمد شاملو
  نوشته شده در يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 11:26 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار احمد شاملو
  نوشته شده در يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 11:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار احمد شاملو
  نوشته شده در يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 11:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 15:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محمدعلی ساکی | 4 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 15:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فریدون مشیری | 5 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 15:23 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محمدعلی ساکی | 5 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 15:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار هوشنگ ابتهاج | 5 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 15:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار هوشنگ ابتهاج | 5 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:31 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صائب تبریزی | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:30 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صائب تبریزی | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:29 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صائب تبریزی | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:27 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صائب تبریزی | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:26 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صائب تبریزی | 4 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صائب تبریزی | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صائب تبریزی | 6 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 14:39 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار پرویـن اعتصـامــی | 6 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 14:39 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار پرویـن اعتصـامــی | 6 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 14:35 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فریدون مشیری | 6 بازدید


 •  عضویت در گروه پریشان
  ▪️شعر و ادب فارسی
  ▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
  ▪️ منتخب اشعار عرفانی

  https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB5rqXtxjEbkTg

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 15:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | طراحی سایت در اصفهان | ماشین تزریق پلاستیک | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | ترخینه | تحکیم خاک | هاست لینوکس ارزان | پیش بینی مسابقات فوتبال | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | بانک شهر | گیت کنترل تردد | لباس هندی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | طلایاب | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
  X
  تبليغات