درباره

وبلاگ شعر و ادب پریشان


وبلاگ شعر و ادب پریشان
▪️شعر و ادب فارسی
▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
▪️ منتخب اشعار عرفانی

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 35 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 37 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:31 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 37 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:30 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 40 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:28 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 37 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:27 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 44 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:26 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 30 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 31 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 26 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:23 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 30 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:22 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 31 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:21 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 32 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 31 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 14:18 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 33 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 41 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:28 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 53 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:26 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 41 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 41 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:21 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 43 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 47 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 51 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:18 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 54 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 39 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 59 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 50 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 13:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 49 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:27 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 50 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 34 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:24 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 47 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:22 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 48 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 39 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:18 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 35 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 40 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 38 بازدید

 • برچسب‌ها:
  نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 32 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 12:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : جملات کوتاه و زیبا از قران | 45 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:22 توسط : رز ابـــــی | دسته : مصطفی خدایگان | 37 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 38 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : ساره دستاران | 36 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مهدی اخوان ثالث | 44 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : مصطفی خدایگان | 40 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:12 توسط : رز ابـــــی | دسته : رضا حیدری نیا | 36 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:11 توسط : رز ابـــــی | دسته : بهداد عسگرلو | 38 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:09 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ارسالی از گروه تلگرام شعر و ادب پریشان | 65 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:08 توسط : رز ابـــــی | دسته : امیر محمدرضایی | 38 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:07 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار رسول یونان | 43 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:06 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار علیرضا محمدزاده | 48 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:03 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 40 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 14:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محمد فولادی | 35 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 23 اسفند 1394 ساعت 13:56 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سعدی | 33 بازدید


 •  عضویت در گروه پریشان
  ▪️شعر و ادب فارسی
  ▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
  ▪️ منتخب اشعار عرفانی

  https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB5rqXtxjEbkTg

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 15:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | تور کربلا | گیت کنترل تردد | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | تور نجف | آگهی استخدام | طلایاب | دستگاه فلزیاب | تور اربعین | منزل مبله شیراز | لباس هندی | محمد دبیری | فلزیاب | ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | دکوراسیون داخلی اصفهان | گروه تلگرام وکلا | تور کویر | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
  X
  تبليغات