درباره

وبلاگ شعر و ادب پریشان


وبلاگ شعر و ادب پریشان
▪️شعر و ادب فارسی
▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
▪️ منتخب اشعار عرفانی

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
نوشته شده در شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 12:57 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار درویش حسن خراباتی | 0 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 12:56 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار درویش حسن خراباتی | 0 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 12:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار درویش حسن خراباتی | 0 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 اسفند 1396 ساعت 12:01 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبید زاکانی | 1 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 اسفند 1396 ساعت 12:00 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبید زاکانی | 1 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 اسفند 1396 ساعت 11:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبید زاکانی | 1 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 اسفند 1396 ساعت 11:57 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبید زاکانی | 1 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 18:03 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محمد رضا ترکی | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 18:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محمد رضا ترکی | 1 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 18:01 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محمد رضا ترکی | 1 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار رودکی
  نوشته شده در يکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 17:57 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار رودکی | 1 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار رودکی
  نوشته شده در شنبه 19 اسفند 1396 ساعت 12:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار رودکی | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 اسفند 1396 ساعت 12:18 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار اردلان سرفراز | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 اسفند 1396 ساعت 12:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار اردلان سرفراز | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 13:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار افشین یداللهی | 3 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 13:42 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار افشین یداللهی | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 13:40 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار افشین یداللهی | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 13:40 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار افشین یداللهی | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 13:38 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار افشین یداللهی | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 15 اسفند 1396 ساعت 11:50 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سید حسن حسینی | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 15 اسفند 1396 ساعت 11:49 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سید حسن حسینی | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 15 اسفند 1396 ساعت 11:48 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سید حسن حسینی | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 11:47 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محتشم کاشانی | 3 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 11:46 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محتشم کاشانی | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 11:45 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محتشم کاشانی | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 11:44 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار محتشم کاشانی | 1 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 17:36 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 17:35 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار فاضل نظری
  نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 17:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فاضل نظری | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 17:31 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فریدون مشیری | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار فاضل نظری
  نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 17:30 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فاضل نظری | 2 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حمید مصدق
  نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 13:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حمید مصدق | 2 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حمید مصدق
  نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 13:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حمید مصدق | 1 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حمید مصدق
  نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 13:16 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حمید مصدق | 1 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حمید مصدق
  نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 13:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حمید مصدق | 1 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حمید مصدق
  نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 13:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حمید مصدق | 1 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 13:12 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حزین لاهیجی | 1 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 13:10 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حزین لاهیجی | 1 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396 ساعت 17:56 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حزین لاهیجی | 5 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 12:27 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار گروس عبدالملکیان | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 12:26 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار گروس عبدالملکیان | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 12:23 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار گروس عبدالملکیان | 7 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 12:23 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار گروس عبدالملکیان | 6 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 12:22 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار گروس عبدالملکیان | 4 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 12:21 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار گروس عبدالملکیان | 2 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار نجمه زارع
  نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 10:39 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نجمه زارع | 5 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار نجمه زارع
  نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 10:37 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نجمه زارع | 8 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار نجمه زارع
  نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 10:36 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نجمه زارع | 7 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار نجمه زارع
  نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 10:36 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نجمه زارع | 6 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار نجمه زارع
  نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 10:34 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار نجمه زارع | 8 بازدید


 •  عضویت در گروه پریشان
  ▪️شعر و ادب فارسی
  ▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
  ▪️ منتخب اشعار عرفانی

  https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB5rqXtxjEbkTg

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 15:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب | گیت کنترل تردد | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | طلایاب | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | هاست لینوکس ارزان | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | لباس هندی | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | خرید سرور مجازی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | گروه تلگرام وکلا | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
  X
  تبليغات