درباره

وبلاگ شعر و ادب پریشان


وبلاگ شعر و ادب پریشان
▪️شعر و ادب فارسی
▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
▪️ منتخب اشعار عرفانی

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
نوشته شده در سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 12:55 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار قیصر امین پور | 0 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 12:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار قیصر امین پور | 0 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 12:52 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فروغ فرخزاد | 0 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 13:12 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فروغ فرخزاد | 0 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 13:10 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فروغ فرخزاد | 1 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 13:09 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فروغ فرخزاد | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 24 دی 1396 ساعت 14:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فروغ فرخزاد | 1 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 24 دی 1396 ساعت 14:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فروغ فرخزاد | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 24 دی 1396 ساعت 14:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فروغ فرخزاد | 2 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار فردوسی
  نوشته شده در چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 12:16 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فردوسی | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 12:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حسین منزوی | 1 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 12:11 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار بیدل دهلوی | 2 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار بیدل دهلوی
  نوشته شده در دوشنبه 18 دی 1396 ساعت 12:46 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 دی 1396 ساعت 12:39 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 3 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 دی 1396 ساعت 12:39 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 3 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 دی 1396 ساعت 11:45 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 3 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 دی 1396 ساعت 11:44 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 دی 1396 ساعت 11:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حسین پناهی
  نوشته شده در يکشنبه 17 دی 1396 ساعت 11:41 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حسین پناهی | 4 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حسین پناهی
  نوشته شده در شنبه 16 دی 1396 ساعت 12:51 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حسین پناهی | 3 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 16 دی 1396 ساعت 12:50 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حسین پناهی | 5 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 16 دی 1396 ساعت 12:49 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حسین پناهی | 3 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 16 دی 1396 ساعت 12:49 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حسین پناهی | 2 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار رهی معیری
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 8:18 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار رهی معیری | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 8:16 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ابوالقاسم حالت | 4 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار شهریار
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 8:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار حافظ
  نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 12:56 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حافظ | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 12:52 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 12:51 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 8 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 12:56 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 12:55 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 2 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار سعدی
  نوشته شده در دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 12:51 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار فردوسی | 5 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 9 دی 1396 ساعت 12:57 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مینا صالحی مقدم | 3 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 9 دی 1396 ساعت 12:53 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سید رضا علوی | 3 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 9 دی 1396 ساعت 12:51 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عبدالحمید ضیایی | 3 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 دی 1396 ساعت 11:50 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حجت کرمی | 3 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 دی 1396 ساعت 11:49 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ماساوکا شیکی | 3 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 دی 1396 ساعت 11:46 توسط : رز ابـــــی | دسته : | 3 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 دی 1396 ساعت 11:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کمیل کاشانی | 3 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 11:58 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صابر سعدی پور | 3 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 11:55 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار وحید عمرانی | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 11:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار صدیقه مرادزاده | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 5 دی 1396 ساعت 12:01 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ویسواوا شیمبورسکا | 3 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 5 دی 1396 ساعت 12:00 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار ژاک پره ور | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 5 دی 1396 ساعت 11:58 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار پریسا زابلی پور | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 11:48 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار علیرضا روشن | 3 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 11:45 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار حسن آذری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 11:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهاب حسن وند | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 3 دی 1396 ساعت 12:34 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار وحید عمرانی | 3 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 3 دی 1396 ساعت 12:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کامران رسول زاده | 3 بازدید


 •  عضویت در گروه پریشان
  ▪️شعر و ادب فارسی
  ▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
  ▪️ منتخب اشعار عرفانی

  https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB5rqXtxjEbkTg

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 15:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 36 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  پاپ آپ استند نمایشگاهی | طراحی سایت در اصفهان | هانس گروهه | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | دستگاه فلزیاب | ترخینه | بهسازی خاک | هاست لینوکس ارزان | پیش بینی مسابقات فوتبال | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | محمد دبیری | فلزیاب | بانک شهر | گیت کنترل تردد | فلزیاب تصویری | دکوراسیون داخلی اصفهان | آژانس هواپیمایی | طلایاب | دکتر نوروزیان | ایجاد وبلاگ رایگان | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
  X
  تبليغات