درباره

وبلاگ شعر و ادب پریشان


وبلاگ شعر و ادب پریشان
▪️شعر و ادب فارسی
▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
▪️ منتخب اشعار عرفانی

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
نوشته شده در پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 12:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیهان حکمت شعار | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 12:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیهان حکمت شعار | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 12:12 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیهان حکمت شعار | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 12:21 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیهان حکمت شعار | 1 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 12:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیهان حکمت شعار | 1 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 12:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار کیهان حکمت شعار | 1 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار احمد شاملو
  نوشته شده در سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 12:04 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 12:03 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 12:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 1 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 12:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 12:53 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 4 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 12:52 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 3 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 20 آبان 1396 ساعت 13:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 20 آبان 1396 ساعت 13:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 3 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 20 آبان 1396 ساعت 13:31 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار احمد شاملو | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 17:45 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 17:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 17:43 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 2 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت 12:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 3 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت 12:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 4 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت 12:31 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار شهریار
  نوشته شده در سه شنبه 16 آبان 1396 ساعت 13:01 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 3 بازدید

 • برچسب‌ها: اشعار شهریار
  نوشته شده در سه شنبه 16 آبان 1396 ساعت 12:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار شهریار | 4 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 16 آبان 1396 ساعت 12:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 13:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 13:12 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 1 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 13:11 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 1 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 13:12 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 13:10 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 13:09 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 13 آبان 1396 ساعت 13:21 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 13 آبان 1396 ساعت 13:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 13 آبان 1396 ساعت 13:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : | 2 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 13:55 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 3 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 13:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 3 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 13:53 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 2:05 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 2:05 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 2:03 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 15:07 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 3 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 15:05 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 15:04 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 15:03 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار سهراب سپهری | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 15:05 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عاشقانه و احساسی | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 15:04 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عاشقانه و احساسی | 2 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 15:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عاشقانه و احساسی | 2 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 آبان 1396 ساعت 3:21 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عاشقانه و احساسی | 4 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 آبان 1396 ساعت 3:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عاشقانه و احساسی | 3 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 آبان 1396 ساعت 3:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عاشقانه و احساسی | 3 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 5 آبان 1396 ساعت 10:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار عاشقانه و احساسی | 2 بازدید


 •  عضویت در گروه پریشان
  ▪️شعر و ادب فارسی
  ▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
  ▪️ منتخب اشعار عرفانی

  https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB5rqXtxjEbkTg

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 15:59 توسط : رز ابـــــی | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  ایجاد وبلاگ رایگان | پاپ آپ استند نمایشگاهی | طراحی سایت در اصفهان | هانس گروهه | عینک واقعیت مجازی | دیاگ | هاست لینوکس ارزان | طراحی سایت | ثبت آگهی رایگان | فلزیاب , فلزیاب تصویری | کانال تلگرام | طراحی وبسایت | پکیج درمان دیابت | پیش بینی مسابقات فوتبال | آگهی رایگان لینک دار | گروه تلگرامی وکلا | محمد دبیری | اینترنت پر سرعت | بانک شهر | گیت کنترل تردد | منزل مبله | دکل مهاری | طلایاب , طلایاب تصویری | دکتر نوروزیان | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
  X
  تبليغات